Logisphere/Comfortsphere (1)

Ontwerpvoorstel voor een zender + ontvanger, in opdracht van Sensite Solutions. Dit product is ontwikkeld om op korte afstand de positie van mensen of objecten te kunnen 'tracken' en zal gebruikt gaan worden in de logistieke- en zorg-sector.